19-21/12/2014: Ετήσιο συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου & Διεθνών Σχέσεων – ΕΕΔΔΔΣ

Αναλυτικά το πρόγραμμα, εδώ…

ΕΕΔΔΔ, εδώ…