2η Ετήσια Συνάντηση Ενεργειακής Ασφάλειας και Διπλωματίας, 24-26 Σεπτεμβρίου 2014

pubil«Από την 24η έως την 26η Σεπτεμβρίου 2014 τo ΕΛΙΑΜΕΠ και το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας διοργανώνουν την 2η Ετήσια Συνάντηση Ενεργειακής Ασφάλειας & Διπλωματίας. Η συνάντηση τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εξωτερικών & Ενέργειας της Ελλάδος. Η εκδήλωση αυτή θα λάβει χώρα στα γραφεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Βασ.Σοφίας 2) αποτολμώντας μια ενδελεχή παρουσίαση των διαφόρων πτυχών που άπτονται της ελληνικής πολιτικής πετρελαίου & φυσικού αερίου υπό το πρίσμα των ευρύτερων γεωπολιτικών εξελίξεων με εξέχοντες ομιλητές από το χώρο της διπλωματίας, της ενεργειακής βιομηχανίας και της επιχειρηματικής συμβουλευτικής. Η γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική.

Για εγγραφές παρακαλείσθε έως τις 23 Σεπτεμβρίου να στείλετε email στο energy.programme@eliamep.gr ή να τηλεφωνήσετε στο 6936704036.»

Περισσότερα, εδώ.

Πηγή : ΕΛΙΑΜΕΠ