Διαλέξεις διεθνούς δικαίου στην αγγλική γλώσσα (Νοέμβριος 2015-Ιανουάριος 2016, Νομική Σχολή Αθηνών)

Η Επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών, κυρία Μαρία Γαβουνέλη, προσκαλεί για έβδομη συνεχή χρονιά τόσο προπτυχιακούς φοιτητές, όσο και αποφοίτους και φοιτητές Erasmus, σε μια σειρά ελεύθερων Διαλέξεων Διεθνούς Δικαίου.

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα. Μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Το πρόγραμμα των διαλέξεων είναι το ακόλουθο :

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015 : «Η δομή του διεθνούς δικαίου»

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015 : «Επίλυση των διαφορών στο διεθνές δίκαιο: Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης»

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015 : «Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη»

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015 : «Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Προστασία προσωπικών δεδομένων»

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015 : «Διεθνής ευθύνη των κρατών»

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015 : «Αντιδρώντας στην διεθνή τρομοκατία: Από τις κυρώσεις του ΟΗΕ στη χρήση βίας»

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015 :  «Ο κόσμος του διαδικτύου στο διεθνές δίκαιο»

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016 : «Διαδικτυακό έγκλημα και διαδικτυακές επιθέσεις»

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016 : «Σύνοψη»

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν τις ως άνω ημερομηνίες στο Κτίριο της Γραμματείας (Ακαδημίας 45), Αίθουσα Β, 3-5 μ.μ.