ΕΕΔΔΔΣ-Εισήγηση Δ. Αζαρία-Ο (περιορισμένος) ρόλος των ΗΕ για τη διεθνή ασφάλεια και η συνεχής σημασία της αποκεντρωμένης επιβολής του διεθνούς δικαίου:το παράδειγμα της Κριμαίας

Στα πλαίσια του συνεδρίου (19-21/12/2014) της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσων διάθεσιμη είναι εισήγηση «Ο (περιορισμένος) ρόλος των ΗΕ για τη διεθνή ασφάλεια και η συνεχής σημασία της αποκεντρωμένης επιβολής του διεθνούς δικαίου:το παράδειγμα της Κριμαίας» της Δ. Αζαρία

Για το πλήρες κείμενος της εισήγησης, εδώ…

ΕΕΔΔΔΣ, εδώ…