ΕΕΔΔΔΣ:Ι. Τζιβάρας-Η διεθνοποιημένη σεξουαλική βία στα πλαίσια των ενόπλων συρράξεων. Από τη Γιουγκοσλαβία στη Ρώμη

Στα πλαίσια του συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων διαθέσιμη είναι η παρέμβαση του κ. Ι. Τζιβαρά «Η διεθνοποιημένη σεξουαλική βία στα πλαίσια των ενόπλων συρράξεων. Από τη Γιουγκοσλαβία στη Ρώμη».

Για το πλήρες κείμενο, εδώ…

ΕΕΔΔΔΣ, εδώ…