Έκθεση της Διαμερικανικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με θέμα «Ελευθερία Έκφρασης και Διαδίκτυο» (27/06/2014)

pubilΕνόψει των τεράστιων  προκλήσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα ιδίως στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, ο Ειδικός Εισηγητής για την Ελευθερία της Έκφρασης της Διαμερικανικής Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Special Rapporteur for Freedom of Expression of the Inter-American Commission on Human Rights/IACHR) εξέδωσε στις 27 Ιουνίου 2014 μια Έκθεση 87 σελίδων αναφορικά με τις πλέον κρίσιμες πτυχές προστασίας του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης στο Διαδίκτυο.

Ειδικότερα, η Έκθεση αποτυπώνει τις γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν την προστασία του δικαιώματος στην ελεύθερη σκέψη και έκφραση από τις απειλές στη νέα ψηφιακή εποχή, θέτοντας ανάλογα standards και προτείνοντας βέλτιστες πρακτικές με βάση την μέχρι σήμερα διαμορφωθείσα διεθνή θεωρία και νομολογία.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 της Αμερικανικής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου : «Καθένας έχει το δικαίωμα να σκέπτεται και να εκφράζεται ελεύθερα.Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία της αναζήτησης, της λήψης και της μετάδοσης πάσης φύσεως πληροφοριών και ιδεών, ανεξαρτήτως συνόρων, είτε προφορικά, είτε γραπτά, είτε έντυπα, με τη μορφή τέχνης ή με κάθε άλλο μέσο της επιλογής του.»

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ.OC-5/85 Συμβουλευτική Γνωμοδότηση της Διαμερικανικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου : «Η διασφάλιση της ελευθερίας έκφρασης συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο της ύπαρξης του ίδιου του δημοκρατικού πολιτεύματος.»

Βλ.το σχετικό δελτίο τύπου εδώ , καθώς και το πλήρες κείμενο της Έκθεσης εδώ .

Πηγή : OAS