Αιτήσεις στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Κολλεγίου της Ευρώπης μέσω του ΕΛΙΑΜΕΠ (Καταληκτική ημερομηνία : 30 Ιανουαρίου 2015)

«Το ΕΛΙΑΜΕΠ αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο Κολλέγιο της Ευρώπης και τους Έλληνες υποψήφιους, φιλοξενώντας την Επιτροπή Ελλήνων Υποψηφίων για το Κολλέγιο της Ευρώπης. Το Κολλέγιο της Ευρώπης ιδρύθηκε το 1949 και είναι ένα ακαδημαϊκό κέντρο που στοχεύει στην προετοιμασία ατόμων για να εργαστούν και να ζήσουν σε ένα διεθνές περιβάλλον. Έχει πέντε προγράμματα σπουδών που καταλήγουν σε μεταπτυχιακό τίτλο και λειτουργεί σε δύο πανεπιστημιακούς χώρους, στη Bruges (Βέλγιο) και τη Natolin (Πολωνία).  Οι τομείς των μονοετών μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι: Πολιτική Επιστήμη και Διοίκηση, Νομική, Οικονομικά καθώς και Διεθνείς Σχέσεις και Διπλωματία στην ΕΕ. Και τα τέσσερα αυτά προγράμματα διδάσκονται στη Bruges. Το πέμπτο πρόγραμμα σπουδών είναι Διατμηματικό με αντικείμενο την Εσωτερική και Εξωτερική Διάσταση της ΕΕ και λειτουργεί στη Natolin.

Υποβολή αιτήσεων: Για την υποβολή αίτησης είναι απαραίτητα : Ένα καλό πτυχίο σε σχετικό αντικείμενο και η καλή γραπτή και προφορική γνώση της Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 30η Ιανουαρίου 2015. Πραγματοποιείται μια πρώτη επιλογή των υποψηφίων και ακολουθεί συνέντευξη, η οποία πραγματοποιείται στην Αθήνα, τον Απρίλιο / Μάιο από την Επιτροπή Ελλήνων Υποψηφίων.»

Δείτε τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να περιλαμβάνουν οι αιτήσεις εδώ.

Πηγή : ΕΛΙΑΜΕΠ