Η καθιέρωση ενός δικαιώματος στην ειρήνη: Γραπτή παρέμβαση του ΙΜΔΑ στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

«Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ), μετά από πρόσκληση της Spanish Society for the Advancement of International Human Rights Law (SSAIHRL), συνυπέγραψε γραπτή παρέμβαση στο Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να μη σταματήσει να εργάζεται υπέρ της καθιέρωσης ενός ανθρώπινου δικαιώματος στην ειρήνη.»

Ο τίτλος της κοινής γραπτής παρέμβασης είναι «The right to peace as a condition for a democratic and equitable order», το κείμενό της είναι διαθέσιμο εδώ.

Πηγή: ΙΜΔΑ