Υποψήφια για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, η Kαθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Φωτεινή Παζαρτζή

»Με την στήριξη της Ελλάδας, η Φωτεινή Παζαρτζή, αναπληρώτρια καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διεκδικεί μία θέση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Πρόκειται για το γνωστό όργανο των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο έχει μετονομαστεί σε Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που παρακολουθούν την εφαρμογή του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα στο κάθε κράτος-μέλος του Συμβουλίου.

Όλα τα κράτη-μέλη, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά για την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Για την ενίσχυση και την προβολή της υποψηφιότητας της Φωτεινής Παζαρτζή, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον ΟΗΕ πραγματοποίησε δεξίωση στους χώρους του Ελληνικού Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας στη Νέα Υόρκη, όπου παρέστησαν αρκετοί Μόνιμοι Αντιπρόσωποι και διπλωμάτες χωρών-μελών της Επιτροπής-Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.»

Περισσότερα, εδώ.

Πηγή : Τα Νέα