Υποτροφίες του Προγράμματος Marshall Memorial Fellowship για το 2015

pubil«Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι ξεκίνησε η διαδικασία υπόδειξης υποψηφίων για την επιλογή των υποτρόφων του προγράμματος Marshall Memorial Fellowship του German Marshall Fund of the US για το 2015. Η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα και το ΕΛΙΑΜΕΠ θα λάβει μέρος στην επιλογή των Ελλήνων υποψηφίων.Μπορείτε να υποδείξετε κάποιον υποψήφιο/κάποια υποψήφια, συμπληρώνοντας αυτή τη διαδικτυακή αίτηση

Περισσότερα, εδώ.

Πηγή : ΕΛΙΑΜΕΠ/The German Marshall Funds of the United States