Νέα έκδοση : Φ.Παζαρτζή, Κ.Αντωνόπουλου «90 χρόνια από τη Συνθήκη της Λωζάννης» (2014, Νομική Βιβλιοθήκη)

«Το 2013 συμπληρώθηκαν 90 χρόνια από την υιοθέτηση της Συνθήκης της Λωζάννης του 1923. Παρά την πάροδο του χρόνου και τις μετέπειτα εξελίξεις στη διεθνή σκηνή, το σημαντικό αυτό συμβατικό κείμενο συνεχίζει να παραμένει ένα επίκαιρο, “living instrument”, έλκοντας το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Δίχως αμφιβολία, τόσο οι συγκυρίες που οδήγησαν στη διαπραγμάτευση και υιοθέτηση της Συνθήκης της Λωζάννης, όσο και οι ουσιαστικές της ρυθμίσεις παρέχουν έδαφος γόνιμο για συζήτηση των πολλαπλών πτυχών, όχι μόνο από νομικής σκοπιάς, αλλά σε συνδυασμό με την ιστορική και διπλωματική διάσταση που πρέπει να συνεξετάζονται για την αξιολόγηση των γεγονότων, πραγματικών και νομικών, και των διαχρονικών συνεπειών τους.

Επιθυμώντας τη συμβολή, με διεπιστημονικότητα, στο διάλογο αυτό, η Ένωση Διεθνούς Δικαίου – Ελληνικός Κλάδος της International Law Association επέλεξε ως θεματική του ετήσιου συνεδρίου της που διοργανώθηκε στις 21-22 Φεβρουαρίου 2013 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη λειτουργία της Συνθήκης της Λωζάννης, υπό το φως των εξελίξεων μετά το 1923.

Η ιδιαίτερη σημασία της εκδήλωσης αυτής δεν έγκειται μόνο στη συνεύρεση διακεκριμένων επιστημόνων από τους χώρους της ιστορίας, της διπλωματίας και του διεθνούς δικαίου, οι οποίοι συνεισέφεραν, από διαφορετική οπτική γωνία ο καθένας, στην ανάδειξη διαφόρων πτυχών, ορισμένες εκ των οποίων δεν έχουν μέχρι σήμερα μελετηθεί διεξοδικά. Συνδέεται επίσης με το άμεσο ενδιαφέρον του θέματος και τη συνεχιζόμενη επικαιρότητα των διαφόρων ρυθμίσεων.

Η παρούσα έκδοση, ακολουθώντας την αρχική διάρθρωση στις τρεις βασικές θεματικές, την ιστορική, την εδαφική και την ανθρώπινη διάσταση, περιλαμβάνει τις επεξεργασμένες εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο.»

Δείτε τα περιεχόμενα του βιβλίου εδώ.

Πηγή : Νομική Βιβλιοθήκη