Νέα έκδοση–> Μ. Μαρούδα, Διεθνές Ανθρωπιστικό δίκαιο: Νόμοι και Έθιμα Πολέμου – Κατοχή – Αντιμετώπιση Παραβιάσεων

Μόλις εκδόθηκε (Δεκέμβριος 2015) το νέο βιβλίο της Μ. Ν. Μαρούδα με τίτλο «Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο: Νόμοι και Έθιμα Πολέμου – Κατοχή – Αντιμετώπιση Παραβιάσεων». Ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση του βιβλίου:

«Από τη μάχη στο Σολφερίνο, στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο… Νέο εγχειρίδιο διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Μια συνθετική καταγραφή τόσο των βασικών αρχών του διεθνούς δικαίου που εφαρμόζονται στη διάρκεια ενόπλων συρράξεων ή κατοχής, όσο και των κυριότερων προκλήσεων μετά την 11η Σεπτεμβρίου (ή τη 13η Νοεμβρίου) από τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Με ειδικές αναφορές στη διεθνή ποινική δικαιοσύνη και τους εναλλακτικούς μηχανισμούς επιβολής που διαθέτει η διεθνής κοινότητα (Ηνωμένα Έθνη, Ποινικά Δικαστήρια και εθνικά δικαστήρια, μέσα από την άσκηση οικουμενικής δικαιοδοσίας).

Προϊόν μιας εικοσαετούς εμπειρίας στη διδασκαλία και έρευνα του διεθνούς δικαίου των ενόπλων συρράξεων, στη θεωρία και την πράξη, σε ειρήνη και στη διάρκεια πολέμου, με ακροατήρια φοιτητές αλλά και στελέχη ενόπλων δυνάμεων, μέλη πολυεθνικών επιχειρήσεων και στελέχη του Ερυθρού Σταυρού ή άλλων ΜΚΟ, σε Ελλάδα και εξωτερικό, το βιβλίο επιχειρεί απαντήσεις σε μια εποχή που ο κόσμος φαντάζει πολύ πιο επικίνδυνος και σκληρός απ’ ό,τι 20 χρόνια πριν, όταν δειλά ξεκινούσα αυτήν τη διαδρομή.»

Τα περιεχόμενα του βιβλίου είναι τα ακόλουθα:

 • ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 • ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΑΔ)-ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΣΥΡΡΑΞΕΩΝ (ΔΕΣ)
 • ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
 • ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΠΔ)
 • ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ: ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 • Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΡΡΑΞΗ
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΑΔ
 • ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΣΥΡΡΑΞΕΩΝ
 • ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΔ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
 • Η ΕΠΙΒΟΒΛΗ ΤΟΥ ΔΑΔ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ, ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 • ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΗΓΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Περισσότερα εδώ ή εδώ.

Πηγή: Εκδόσεις Ι. Σίδερης και Εκδόσεις Πολιτεία