Νέα έκδοση : Ν.Ραυτόπουλου «Διεθνείς Διαπραγματεύσεις» (2014)

«Το έργο «Διεθνείς Διαπραγματεύσεις: Θεωρία και Τεχνική Οικοδόμησης Διεθνούς Κοινού Συμφέροντος» αναλύει τη διεθνή διαπραγματευτική διαδικασία, προσεγγίζοντάς την διεπιστημονικά, ολοκληρωμένα και στο ειδικό πεδίο αναφοράς της.

Η διεθνής διαπραγμάτευση εξετάζεται ως μία «δομημένη» διαδικασία οικοδόμησης σχέσεων διεθνούς κοινού συμφέροντος και ως αναπόσπαστη διάσταση της δημιουργικής προετοιμασίας, σύστασης και αναθεώρησης διεθνών συνθηκών, μέσα από τις οποίες οργανώνεται και ασκείται διακυβέρνηση διεθνούς κοινού συμφέροντος με όρους ταυτόχρονης ύπαρξης βεβαιότητας-αβεβαιότητας, αποτελεσματικότητας-αναποτελεσματικότητας.

Συνδέοντας δίκαιο και πολιτική με φιλοσοφία, γλωσσολογία, και ως ένα βαθμό ψυχολογία, και εισάγοντας μια κβαντική αντίληψη της γνώσης της πραγματικότητας και της διαχείρισης σχέσεων, το βιβλίο «Διεθνείς Διαπραγματεύσεις: Θεωρία και Τεχνική Οικοδόμησης Διεθνούς Κοινού Συμφέροντος» διατρέχει κριτικά τις υπάρχουσες γενικές θεωρίες της διαπραγμάτευσης, εισηγείται την ολιστική σχεσιακή προσέγγιση της δημιουργικής διεθνούς διαπραγμάτευσης, και προχωρεί στην ανάλυση της δομής, των διαδικασιών και των τεχνικών που συνδέονται με τις τρεις εξελικτικές της φάσεις (Προδιαπραγμάτευση, Συστατική Διαπραγμάτευση, Αναθεωρητική Διαπραγμάτευση), προσφέροντας διεπιστημονική θέαση στον αναγνώστη.»

Δείτε τα περιεχόμενα εδώ.

Πηγή : Νομική Βιβλιοθήκη