Νέο τεύχος: Ελληνική επιθεώρηση ευρωπαϊκού δικαίου, ν. 2/2014

pubilΑΡΘΡΑ

Α. Μπρεδήμας,Η Επιτροπή Οικοδόμησης της Ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σελ.131

Δ. Δ. Λέντζης,Η νομολογιακή περιστολή του δικαιώματος πρόσβασης του κοινού στα σχετικά με υποθέσεις ανταγωνισμού έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σελ.141

P. Simsive / Α. Αρχοντάκη,Η έννοια της περιουσίας στη διαδοχή των κρατών: Κρατικά σύμβολα και ονομασία των κρατών – Το παράδειγμα της ΠΓΔΜ, σελ.147

Χ. Α. Μπαξεβάνης,Η αξιολόγηση της παραβίασης των κοινωνικοοικονομικών δικαιωμάτων κατά την εξέταση των αιτημάτων ασύλου 157

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ι. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Α. Επισκόπηση Νομολογίας ΔΕΕ – ΓεΔΕΕ (Δεκέμβριος 2013 – Μάρτιος 2014), σελ. 181

Β. Σχολιασμένη Νομολογία ΔΕΕ – ΓεΔΕΕ

ΔΕΕ C-105/12, C-106/12, C-107/12, Essent κ.λπ., 22.10.2013 (Διαχειριστές δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας) – Παρατηρήσεις Π. Ι. Αργαλιάς, σελ.205

ΔΕΕ C-328/12, Schmid, 16.01.2014 (Διαδικασίες αφερεγγυότητας) –

Παρατηρήσεις Ε. Κουρούβανη, σελ.208

ΔΕΕ C-72/12, Gemeinde Altrip κ.λπ., 07.11.2013 (Διεύρυνση της έννομης προστασίας του κοινού για περιβαλλοντικά ζητήματα) – Παρατηρήσεις Θ. Βαλκάνου, σελ.214

ΔΕΕ C-199/12, C-200/12, C-201/12, X κ.λπ., 07.11.2013 (Οι ομοφυλόφιλοι αιτούντες άσυλο ως ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα) – Παρατηρήσεις Χ. Α. Μπαξεβάνης, σελ.218

ΙΙ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

A. Επισκόπηση Νομολογίας ΕΔΔΑ (Δεκέμβριος 2013 – Φεβρουάριος 2014), σελ. 223

Β. Σχολιασμένη Νομολογία ΕΔΔΑ

ΕΔΔΑ, Προσφυγή Νο 29381/09 και 32684/09, Υπόθεση Βαλλιανάτος και άλλοι κατά Ελλάδας, 07.11.2013 (Ο αποκλεισμός ομόφυλων ζευγαριών από το σύμφωνο συμβίωσης) –

Παρατηρήσεις Ι. Πέρβου, σελ.229

 

Για περισσότερες πληροφορίες, εδώ…

cieel, εδώ…