Νέο τεύχος: NoB, ν. 8/2014

Σε αυτό το τεύχος:

Ι. Παπανικολάου, Θεμελίωση των νόμιμων αξιώσεων της Ελλάδος κατά της Γερμανίας από το κατοχικό δάνειο, κατά το εθνικό μας δίκαιο, σελ. 1817

Α. Μπρεδήμας, Παύση ή αναστολή πληρωμής του δημόσιου χρέους, οι κανόνες του διεθνούς δικαίου και η περίπτωση της Ελλάδας, σελ. 1822