Παρέμβαση του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου στην 29η Σύνοδο του Συμβουλίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

«Το  Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ), στο πλαίσιο του συμβουλευτικού καθεστώτος  που διατηρεί με τον ΟΗΕ, υπέβαλε γραπτή παρέμβαση στην 29η Σύνοδο του  Συμβουλίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με τίτλο: «The new EU’s proposed dubious  military response to increasing migrant shipwreck tragedies: What is the cost  for human rights?». Το κείμενο συνέταξαν οι επιστημονικές συνεργάτιδες του ΙΜΔΑ,  Δ. Βαρθάλη και Θ. Μανέτα.»

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της παρέμβασης εδώ ή εδώ.

Πηγή: ΙΜΔΑ