Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή εννέα (9) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών

Την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014 θα αρχίσει στο Υπουργείο Εξωτερικών ο διαγωνισμός για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών εννέα (9) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας.

Για περισσότερες πληροφορίες, εδώ…

Υπουργείο Εξωτερικών, εδώ…