Στις 3 Φεβρουαρίου 2015 η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης στην υπόθεση «Εφαρμογή της Σύμβασης για την Πρόληψη και την Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας» (Κροατία κατά Σερβίας)

Την Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015, αναμένεται η έκδοση της απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης στην υπόθεση »Εφαρμογή της Σύμβασης για την Πρόληψη και την Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας» (Κροατία κατά Σερβίας).Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η υπόθεση αυτή τέθηκε υπ’όψιν του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης στις 2 Ιουλίου 1999, ύστερα από σχετική προσφυγή της Κροατίας, η οποία επικαλέστηκε παραβίαση από την πλευρά της Σερβίας ορισμένων διατάξεων της Σύμβασης του 1948 για την Πρόληψη και την Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας κατά την περίοδο από το 1991 έως και το 1995.

Για μια συνοπτική περιγραφή των διαδικαστικών ζητημάτων που απασχόλησαν το Δικαστήριο βλ.εδώ (σελ.23-27).

To σχετικό δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

Πηγή : ICJ