Θέση Νομικού στο Συμβούλιο της Ευρώπης (Γραμματεία ΕΔΔΑ)

Ζητείται πτυχιούχος Νομικής Σχολής για την στελέχωση της Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου / ΕΔΔΑ (Deputy Registrar, Grade A6, Registry of the European Court of Human Rights).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 18 Σεπτεμβρίου 2015.

Μελετήστε αναλυτικά την προκήρυξη της θέσης εδώ.

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας εδώ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης