Θέση νομικού στον ΟΗΕ (Γραφείο Νομικών Υποθέσεων)

H προθεσμία για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης λήγει στις 7 Αυγούστου 2015.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

Πηγή: UNCareers