Τιμητική διάκριση για την Καθηγήτρια Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών κ. Φωτεινή Παζαρτζή

«Η Φωτεινή Παζαρτζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών εκλέχθηκε μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Διεθνούς Συμφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών (Human Rights Committee – ICCPR).

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποτελείται από 18 ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες με τετραετή θητεία. Αποστολή της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής του ΔΣΑΠΔ απο τα κράτη-μέρη του Συμφώνου, καθώς και η εξέταση ατομικών προσφυγών.»

Πηγή : Nομική Σχολή Αθηνών